GZIP Aktifleştirme

GZIP ile sitenizin çok daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz.

GZIP Nedir?

(GNU zip) bir dosya formatı, dosya sıkıştırma ve açma için kullanılan yazılım uygulamasıdır. GZIP sıkıştırması sunucu tarafında etkindir ve HTML, CSS ve JavaScript dosyalarınızın boyutunda daha fazla azalma sağlar. GZIP sıkıştırması görüntüler zaten farklı bir şekilde sıkıştırılmış olduğundan bunlar üzerinde çalışmamaktadır.

GZIP sistemini LeaderOS v5'e nasıl kurabilirim?

Öncelikle web hosting FTP sunucunuza bağlanıp ana dizindeki .htaccess dosyasını düzenle diyoruz. Daha sonra size aşağıda verdiğim kodu .htaccess dosyasındaki ## GZIP KODUNU BUNUN ALTINA EKLEYEBILIRSINIZ ## yazısının altına ekliyoruz ve dosyayı kaydediyoruz.

Kod:

## GZIP ##
<IfModule mod_gzip.c>
  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
</IfModule>

Last updated